Modeling bij mondelinge taalvaardigheid

1.2.2 Modeling bij mondelinge taalvaardigheid

Omschrijving

De leraar doet bepaalde denkprocessen hardop voor aan de leerlingen.

Toelichting

Modeling is een belangrijke leerkrachtvaardigheid bij strategisch taalonderwijs.
Het houdt in dat de leraar bepaalde denkprocessen hardop voordoet. Zo worden die veelal impliciete en daardoor onzichtbare vaardigheden voor de leerlingen verduidelijkt. De leraar fungeert als een model voor de leerlingen.
Modeling kan in bijna alle domeinen van taalonderwijs worden ingezet: mondelinge taalvaardigheid, beginnende geletterdheid, voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen, stellen, jeugdliteratuur en taalbeschouwing.

Voorbeeld mondelinge taalvaardigheid
De term modeling verwijst in dit domein naar het geven van het correcte model. Als een leerling bijvoorbeeld zegt: “En toen had ik mijn schoenen aangetrekt”, reageert de leraar daarop met: “Je had je schoenen aangetrokken… ” en vervolgt zijn uiting eventueel met een inhoudelijke reactie. De leraar verbetert de incorrecte vorm dus impliciet door deze hardop correct uit te spreken.

Voorbeeld stellen
Door de denkprocessen die optreden bij het schrijven van een tekst hardop voor te doen, ondersteunt de leraar het schrijven van de leerlingen. De leraar brengt bijvoorbeeld zijn gedachten onder woorden als hij een brief aan de burgemeester begint: “Wat zet ik er ook al weer boven? Beste burgemeester? Lieve burgemeester? Nee, dat klinkt niet goed. De burgemeester is een belangrijk iemand, dus geachte burgemeester.”

Zie ook

Taalontwikkelende interactievaardigheden; opvattingen taalonderwijs algemeen.