Mondelinge taalactiviteiten

1.2.4 Mondelinge taalactiviteiten

Omschrijving

Onderwijsactiviteiten die tot doel hebben de mondelinge taalvaardigheid van leerlingen te vergroten.

Toelichting

Leerlingen vergroten hun mondelinge taalvaardigheid door taal te gebruiken. Natuurlijk wordt er de hele dag door gesproken en geluisterd op school. Dit is echter niet automatisch ‘onderwijs in spreken en luisteren’. In principe lenen alle gespreksvormen voor het stimuleren van mondelinge taalvaardigheid zich hier echter wel voor, zolang de leraar zijn interactievaardigheden inzet.
Traditioneel gezien zijn het vooral vormen als de spreekbeurt, de discussie en het kringgesprek waarmee gewerkt wordt aan mondelinge taalvaardigheid.
Sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw neemt de variatie in gespreksvormen en werkwijzen in het onderwijs toe. Verhalen vertellen, interactie in de kleine kring en gesprekken om te leren zijn daar enkele voorbeelden van.

Zie ook

Taalontwikkelende interactievaardigheden; mondelinge taalvaardigheid in interactief taalonderwijs.