Toetsen mondelinge taalvaardigheid

1.2.6 Toetsen mondelinge taalvaardigheid

Omschrijving

Het toetsen van mondelinge taalvaardigheid gebeurt met onafhankelijke toetsen.

Toelichting

Er zijn weinig tot geen methodegeboden toetsen voor mondelinge taalvaardigheid die op brede schaal worden ingezet in het basisonderwijs. Het toetsen van mondelinge taalvaardigheid is een complexe en tijdrovende aangelegenheid en zal alleen plaatsvinden als er vermoedens zijn van een stagnerende spontane taalverwerving, taalontwikkelingsstoornissen of spraak-/gehoorproblemen. Bestaande toetsen zijn deelvaardigheidstoetsen.

In het Cito-leerlingvolgsysteem zit de toets Taal voor kleuters voor het toetsen van taalontwikkeling en leesvoorwaarden.
Daarnaast zijn er toetsen waarbij zaken als meervoudsvorming, verkleinwoorden, relaties tussen zinnen/ relaties binnen zinnen (verwijswoorden) en dergelijke worden getoetst. Bijvoorbeeld Taalschaal van Cito en de zogenaamde TAK-toetsen (Taaltoets voor Alle Kinderen).

Zie ook

Observatie mondelinge taalvaardigheid.