Stellen in communicatief taalonderwijs

6.4.2 Stellen in communicatief taalonderwijs

Omschrijving

De plaats en uitwerking van stellen binnen de opvatting van communicatief taalonderwijs.

Toelichting

Het schrijven van een tekst is een vorm van communicatie. De schrijver is daarin de zender, de tekst de boodschap en de lezer de ontvanger van de boodschap. Via de tekst wil de schrijver iets bij de lezer teweegbrengen. Vanuit de opvatting van communicatief taalonderwijs is het van wezenlijk belang dat het schrijven van teksten wordt geleerd in realistische en complete communicatieve situaties.
Je bent bijvoorbeeld eigenaar van een restaurant en je wilt je klanten informeren over wat de keuken te bieden heeft. Daarvoor schrijf je dan een menukaart. Of je bent leerling van een basisschool en je bent niet tevreden over de inrichting van de speelplaats. Dan schrijf je een brief met wensen aan het schoolbestuur.

Bij het verwerven van de stelvaardigheid wordt steeds de communicatieve situatie als uitgangspunt genomen. De leerling moet zich ervan bewust worden welke talige eisen (woordkeus, zinsbouw, spelling, enzovoort) en retorische eisen (doel, publiek, tekstsoort) er aan zijn tekst worden gesteld. Het is de taak van de leraar om communicatieve situaties te bedenken/te ontwerpen die voor de leerlingen herkenbaar en motiverend zijn.

Zie ook

Schrijfopdrachten formuleren; schrijfproces; didactisch model stelles.