Een kenniselement is een begrip dat gebruikt is als kapstok om een klein, enigszins afgebakend stukje kennis aan op te hangen.

  1. Soms is dat een vakbegrip zoals ‘klankzuivere woorden’
  2. Soms is het in meer algemene bewoordingen een toegangspoort  naar relevante kennis, zoals bij ‘nut van grammaticaonderwijs’.

De beschrijving van de kenniselementen bestaat uit:

  1. een 'omschrijving' die een eerste indruk geeft van de kennis waarnaar verwezen wordt;
  2. een 'toelichting' waarin wat dieper wordt ingegaan op de kennis die over een bepaald onderwerp te vinden is en waarin vaak voorbeelden te vinden zijn;
  3. 'zie ook' waaronder gerelateerde begrippen zijn opgenomen als doorkliklink.
  4. Bij ieder van de 9 domeinnamen is bovendien een lijst met de belangrijkste literatuurverwijzingen op dit gebied opgenomen.