De kennisbasis Nederlandse taal voor de Pabo, deelt taalonderwijs op in 9 domeinen. Voor ieder domein zijn de belangrijkste begrippen (kenniselementen) op het gebied van taal en taaldidactiek omschreven.

De 9 domeinen staan hier opgesomd. Door in de linkerkolom een van de domeinen aan te klikken, verschijnt het bijbehorende klaverblad met daarin de kenniselementen.

  1. mondelinge taalvaardigheid
  2. woordenschat
  3. beginnende geletterdheid
  4. voortgezet technisch lezen
  5. begrijpend lezen
  6. stellen
  7. jeugdliteratuur
  8. taalbeschouwing
  9. spelling