Didactiekvragen zijn open vragen zoals die op de opleiding in toetsen voor zouden kunnen komen. Op deze vragen is niet één juist antwoord te geven. Het is belangrijk om de antwoorden op deze vragen met andere studenten of met je docent te bespreken. Het kenniselement waarop deze vraag betrekking heeft, helpt je vaak goed op weg.