Luisterdoelen

1.1.1 Luisterdoelen

Omschrijving

De luisteraar kan bij het luisteren verschillende doelen hanteren.

Toelichting

Voorbeelden van luisterdoelen zijn:
- iets te weten willen komen;
- een bepaald gevoel willen ondergaan;
- zich een mening willen vormen;
- een bepaalde handeling willen uitvoeren;
- een spel mee willen spelen.

Om deze doelen te realiseren, kies je als luisteraar, bewust of onbewust, een luisterstrategie. Je kunt bijvoorbeeld globaal luisteren (de grote lijn volgen), intensief luisteren (details ook belangrijk vinden), gericht luisteren (specifieke informatie oppikken), kritisch luisteren (mening vormen). De luisteraar zal zijn strategie afstemmen op de (gesproken) tekstsoort: naar een reclameboodschap luister je anders dan naar een instructie.
De manier van luisteren kan variƫren van passief tot actief. Actief luisteren is de vorm waarbij de luisteraar zich maximaal inzet om de spreker te volgen en te begrijpen. Daarbij zet hij middelen in als aankijken, luisterresponsen geven (bijvoorbeeld knikken) en vragen stellen.

Zie ook

Gesprekssoorten; spreekdoelen; leesdoel bepalen.