Sociale taalfuncties

1.1.5 Sociale taalfuncties

Omschrijving

De spreker hanteert sociale taalfuncties die betrekking hebben op de interactie tussen mensen.

Toelichting

Bij de sociale taalfuncties kan een onderverdeling gemaakt worden in:

- zelfhandhaving: zichzelf verdedigen of bezit beschermen (Die had ik!);
- zelfsturing: eigen handelingen met woorden ordenen of plannen aankondigen (Dan ga ik eerst naar de bakker en dan naar de supermarkt.);
- sturing van anderen: beïnvloeden van gedrag van anderen (Zullen we gaan zwemmen?);
- structurering van het gesprek (Mag ik even wat zeggen?).
De sociale taalfuncties verwijzen naar de communicatieve functie van taal.

Zie ook

Functies van taal; cognitieve taalfuncties.