Gesprekssituaties

1.1.10 Gesprekssituaties

Omschrijving

Situaties waarin een gesprek plaatsvindt. Wordt ook wel communicatieve situatie genoemd.

Toelichting

De situatie waarin een gesprek plaatsvindt, wordt bepaald door het moment, de plaats en de aanwezigen. Binnen zo’n situatie is sprake van bepaalde conventies waaraan de deelnemers zich houden en waarin de onderlinge relaties van de gesprekspartners een belangrijke rol spelen. De situatie bepaalt voor een groot deel de manier van spreken. Leerlingen die op het schoolplein spelen, zullen op een andere manier met elkaar praten dan leerlingen die door de directeur op het matje geroepen worden.

Zie ook

Gesprekssoorten; spreekdoelen; taalvariatie.