Mondelinge taalvaardigheid en stellen

1.4.6; 6.4.7 Mondelinge taalvaardigheid en stellen

Omschrijving

De samenhang tussen de domeinen mondelinge taalvaardigheid en beginnende geletterdheid; het benutten van de onderlinge verbanden om het onderwijzen in deze domeinen te versterken.

Toelichting

Het niveau van mondelinge taalvaardigheid heeft invloed op het stellen. Wanneer leerlingen mondeling goed hun verhaal kunnen doen, neemt de kans toe dat ze dat schriftelijk ook kunnen. Werken aan mondelinge taalvaardigheid zal daarom ook de schrijfvaardigheid ten goede komen.
Vooral met jonge kinderen wordt veel mondeling gewerkt, onder andere als voorbereiding op lees- en schrijfonderwijs. Ook voor anderstalige of taalzwakke leerlingen kan het een goede didactische keuze zijn eerst te investeren in mondelinge taalvaardigheid en pas daarna in schrijfvaardigheid.
De benadering van Taalvorming (Van Norden 2004) bijvoorbeeld maakt in de taalronde gebruik van een dergelijke werkwijze. Eerst wordt er uitgebreid gesproken en pas daarna geschreven.
Andersom kunnen schrijfactiviteiten bepaalde vormen van mondelinge communicatie ondersteunen. Bij het houden van een presentatie is het bijvoorbeeld nuttig om van tevoren belangrijke zaken op papier, of in een PowerPoint-presentatie, te zetten.

Zie ook

Mondelinge taalvaardigheid in geïntegreerd taalonderwijs.