Mondelinge taalvaardigheid in geïntegreerd taalonderwijs

1.4.9 Mondelinge taalvaardigheid in geïntegreerd taalonderwijs

Omschrijving

De rol van mondelinge taalvaardigheid in taalonderwijs waarin verschillende taaldomeinen in samenhang aan bod komen.

Toelichting

Bij taalonderwijs waarin de verschillende taaldomeinen geïntegreerd aan bod komen, nemen mondelinge taalactiviteiten een belangrijke plaats in.
Twee voorbeelden van geïntegreerd taalonderwijs zijn:

Taalvorming
In de aanpak van Taalvorming wordt onderwijs vormgegeven vanuit de eigen taal van leerlingen en hun natuurlijke motivatie voor en interesse in taal. Taalvorming werkt aan taalontwikkeling en plezier in taal via: vertellen, spel, schrijven en tekenen en coaching van leerkrachten daarin. De taalronde is een kringactiviteit die de basispraktijk vormt en steeds begint met het uitwisselen van ervaringen. Tussen de leerkracht en de leerling bestaat daarbij interactie die gericht is op het verrijken van het vertellen. Mondelinge activiteiten gaan vooraf aan het schrijven van teksten of beeldend werken (Van Norden 2004).

Kansrijke taal aanpak
In deze aanpak staat het stimuleren van de taalontwikkeling centraal. Dit krijgt vorm door het inrichten en hanteren van uitdagende taalhoeken. Er wordt van uitgegaan dat in het taalonderwijs op drie terreinen actie nodig is om te komen tot 'krachtig leren' bij leerlingen: boeiende taalinhouden met samenhang en structuur; taallessen met interactie en zelfstandig verwerken; zelfstandig werken en leren in een krachtige leeromgeving. De ‘dramahoek’ en de ‘smoeshoek’ zijn voorbeelden van hoeken waarin mondelinge taal een belangrijk aandeel heeft (Hansma 2001).

Zie ook

Mondelinge taalvaardigheid en stellen.