Mondelinge taalvaardigheid in taalontwikkelend vakonderwijs

1.4.10 Mondelinge taalvaardigheid in taalontwikkelend vakonderwijs

Omschrijving

De rol van mondelinge taalactiviteiten in taalontwikkelend vakonderwijs.

Toelichting

Bij onderwijs in rekenen, geschiedenis of natuur zijn onderwijsleergesprekken een veel voorkomende activiteit. Deze gesprekken bieden de leraar niet alleen de gelegenheid aan vakdoelen te werken, maar ook de taalontwikkeling van de leerlingen te stimuleren. Wanneer de leraar zijn taalontwikkelende interactievaardigheden inzet, komt dit de kwaliteit van de interactie ten goede en worden kinderen uitgedaagd tot een maximale mondelinge inzet.
Deze aanpak heeft de meeste kans van slagen wanneer zij is vastgelegd in een taalbeleidsplan. Alle leraren worden zich dan bewust van de extra mogelijkheden voor taalstimulering en worden aangezet deze te benutten.

Zie ook

Taalstimulering; taalontwikkelende interactievaardigheden.