Woordenschrift

2.2.7 Woordenschrift

Omschrijving

Schrift waarin de leraar bijhoudt welke woorden de leerlingen kennen.

Toelichting

Een woordenschrift is een soort logboek waarin de leraar het resultaat van zijn woordenschatonderwijs bijhoudt. Hij noteert welke woorden hij heeft aangeboden en welke leerlingen deze receptief of productief beheersen. Dit middel kan zowel bij incidenteel als bij intentioneel woordenschatonderwijs worden ingezet. Het is een uitermate bruikbare bron voor het maken van curriculumafhankelijke woordenschattoetsen.

Zie ook

Intentioneel woordenschatonderwijs; incidenteel woordenschatonderwijs.