Intentioneel woordenschatonderwijs

2.2.4 Intentioneel woordenschatonderwijs

Omschrijving

Een vorm van woordenschatonderwijs waarbij doelbewust en gestructureerd (planmatig) wordt gewerkt aan het uitbreiden van de woordenschat.

Toelichting

Hierbij wordt gebruikgemaakt van een gestructureerde methode met aandacht voor woordselectie, voor thematisch werken, voor een opbouw in het aanbod, enzovoort.
Met het oog op leerlingen die met een taalachterstand het basisonderwijs binnenkomen, zijn er voor peuters en kleuters verschillende methoden ontwikkeld waarin thematisch en gestructureerd aan woordenschatuitbreiding wordt gewerkt, bijvoorbeeld Piramide of Schatkist.
Geïnspireerd op het didactisch model van de viertakt (Van den Nulft & Verhallen 2001) wordt ook in taalmethoden steeds meer aandacht besteed aan het werken aan woordenschat.

Zie ook

Didactisch model woordenschatuitbreiding; woordenschatontwikkeling in een tweede taal; woordenschatontwikkeling bij taalzwakke leerlingen.