Woordenlijsten

2.2.8 Woordenlijsten

Omschrijving

Gepubliceerde lijst met woorden die geselecteerd zijn voor de leerstofordening in het woordenschatonderwijs

Toelichting

In het woordenschatonderwijs is het belangrijk om met woordenlijsten te werken. Het reguliere thematische aanbod van scholen sluit namelijk vaak niet aan op de behoefte van leerlingen aan een basiswoordenschat die verder uitgebouwd kan worden. In een kleutergroep is binnen het thema kastelen bijvoorbeeld het woord jonkvrouw geen woord dat zou moeten behoren tot de basiswoordenschat van een kleuter. De woorden die daar wel toe behoren, komen vaak niet expliciet aan bod omdat ze zo 'gewoon' lijken, zoals kar. Met behulp van een woordenlijst kunnen leerkrachten zich bewust worden van de basiswoorden die kinderen moeten beheersen. Vooral in groepen met veel anderstalige leerlingen is dit belangrijk.
Er zijn verschillende veelgebruikte woordenlijsten in omloop, gericht op verschillende doelgroepen en verschillende leeftijden:
- Mulder e.a. (2009), in opdracht van de gemeente Amsterdam gemaakte basiswoordenlijsten voor kleuters in groep 1 en groep 2.
- Bacchini e.a. (2005), de allereerste Nederlandse woorden voor anderstalige peuters en kleuters. Deze lijst bestaat uit drie sublijsten: de eerste 50 woorden, de eerste 200 woorden en de eerste 1.001 woorden. De lijst is alfabetisch geordend en ook naar thema.
- Kohnstamm e.a (1999), gebaseerd op onderzoek in Nederland en Belgiƫ. De lijst geeft een overzicht van de receptieve woordenschat die Nederlandstalige kinderen moeten hebben bij de overgang van de kleuterschool naar de lagere school.

Zie ook

Woordfrequentie.