Woordfrequentie

2.2.9 Woordfrequentie

Omschrijving

Aantal keren dat woorden in onderzochte geschreven of gesproken taal voorkomen.

Toelichting

Het is van belang dat bij het onderwijs aan leerlingen die Nederlands als tweede taal leren of bij het woordenschatonderwijs aan taalzwakke leerlingen prioriteit wordt gegeven aan veel voorkomende woorden.
Wanneer taaltoetsen, taalmethoden of woordenlijsten worden ontwikkeld, wordt rekening gehouden met de frequentie van het voorkomen van de woorden in de dagelijkse taal. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van woordfrequentielijsten.
Deze lijsten zijn verschillend van opzet. Zowel de doelgroepen, de leeftijd waarvoor de lijst bestemd is als de bronnen waaraan woorden ontleend zijn, verschillen.

Zie ook

Woordenlijsten.