Woordenschat in thematisch taalonderwijs

2.4.3 Woordenschat in thematisch taalonderwijs

Omschrijving

De plaats en uitwerking van woordenschat binnen de opvatting van thematisch taalonderwijs.

Toelichting

Bij goed woordenschatonderwijs is het belangrijk woorden in samenhang aan te bieden in een zinvol verband. Het gaat immers niet om het aanleren van alleen losse woorden, maar vooral ook om de inbedding van het woord in het netwerk.
Hiermee ligt een thematische aanpak voor de hand. Thema’s bieden volop de mogelijkheid woordclusters van samenhangende woorden aan te leren. Neem bijvoorbeeld een thema als post. Hierbinnen kunnen woorden als brief, envelop, postzegel, postbode, bezorgen, versturen in samenhang en in een betekenisvolle context worden aangeboden.

Zie ook

Didactisch model woordenschatuitbreiding; woordenschatopbouw; mentaal lexicon.