Visuele vaardigheden

3.1.6 Visuele vaardigheden

Omschrijving

De lezer beschikt over deelvaardigheden die hem in staat stellen visueel aangeboden informatie te herkennen.

Toelichting

De meest basale visuele vaardigheid is visuele discriminatie: het zien van verschillen en overeenkomsten tussen afbeeldingen, letters of woorden. Kleuters oefenen dit bijvoorbeeld door verschillen proberen te ontdekken tussen twee afbeeldingen. Het lastige bij visuele discriminatie van letters is dat de richting en de positie belangrijk zijn. Er worden allerlei hulpmiddelen en geheugensteuntjes gebruikt om de lettervorm aan te leren (zoals letterkaarten).

Andere visuele vaardigheden zijn:
- Visuele analyse is de vaardigheid om de afzonderlijke grafemen in een woord te herkennen.
- Visuele synthese is het samenvoegen van grafemen. Het hardop verklanken van letters is een hulpmiddel.
- Spatieel ordenen is de ordening van de letters van links naar rechts. Een kind dat het woord ‘kat’ weergeeft als ‘tak’, beheerst het spatieel ordenen nog onvoldoende. Vooral bij grafemen die uit twee verschillende letters bestaan, maken kinderen veel fouten. Het is zinvol in de kleutergroepen aandacht te besteden aan de leesrichting.
- Letterpositie bepalen is de vaardigheid om aan te geven op welke plaats een letter in het woord te vinden is. Het is een samengestelde vaardigheid waarbij een beroep gedaan wordt op visuele analyse, spatieel ordenen en kennis van begrippen, zoals voor, midden en achter.

Zie ook

Taalbewustzijn en alfabetisch principe; auditieve vaardigheden.