Observatie beginnende geletterdheid

3.2.12 Observatie beginnende geletterdheid

Omschrijving

Systematische observatiemogelijkheden voor alle aspecten van de beginnende geletterdheid van de leerling.

Toelichting

Met observatielijsten houdt de leraar bij wat de vorderingen van de kinderen zijn op het gebied van beginnende geletterdheid. Hierbij kan hij gebruikmaken van de lijst Kleutersignalering van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie (Verhoeven 2001). HOREB is het observatiesysteem van Basisontwikkeling en bevat instrumenten om ontwikkelingsgericht te kunnen werken met jonge kinderen in de onderbouw.

Zie ook

Ontwikkeling geletterdheid; observatie leesgedrag.