Beginnende geletterdheid in interactief taalonderwijs

3.4.2 Beginnende geletterdheid in interactief taalonderwijs

Omschrijving

De plaats en uitwerking van beginnende geletterdheid binnen de opvatting van interactief taalonderwijs.

Toelichting

In Nederland is beginnende geletterdheid een door het Expertisecentrum Nederlands geïntroduceerd begrip dat de veelal gehanteerde begrippen ontluikende geletterdheid (0-6 jaar) en aanvankelijk lezen en aanvankelijk schrijven grotendeels omvat. Het Expertisecentrum Nederlands verstaat onder ontluikende geletterdheid de periode van 0 tot 4 jaar. Daarna start de fase van de beginnende geletterdheid.

In 1999 zijn de Tussendoelen beginnende geletterdheid ontwikkeld (Verhoeven & Aarnoutse 1999). Pabostudenten kunnen met behulp van de cd-roms Tussendoelen beginnende geletterdheid en Omgaan met verschillen bij beginnende geletterdheid kennismaken en oefenen met deze tussendoelen.
Ook binnen De Taallijn (een samenwerkingsproject van het Expertisecentrum Nederlands met Sardes), die vanuit de VVE is doorgetrokken naar groep 3-4, wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van geletterdheid.

Zie ook

Methodieken beginnende geletterdheid; leerlijnen beginnende geletterdheid.