Methodieken beginnende geletterdheid

3.2.9 Methodieken beginnende geletterdheid

Omschrijving

Specifieke werkwijzen voor (onderdelen van) beginnende geletterdheid.

Toelichting

Naast de gangbare methoden voor aanvankelijk lezen zijn er voor (onderdelen van) beginnende geletterdheid specifieke werkwijzen of methodieken ontwikkeld. Voorbeelden daarvan zijn de preventieve instructiemethodiek Zo leer je kinderen lezen en spellen (Schraven 1996), Leren lezen en schrijven in Ontwikkelingsgericht Onderwijs (Knijpstra e.a. 1997) en de methodiek van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie (Verhoeven 2001). Hieronder wordt de methodiek van ELLO kort toegelicht.

ELLO staat voor Effectief Leren Lezen Ondersteuningsprogramma. ELLO is een interventieprogramma voor kinderen in groep 3 die moeite hebben met leren lezen. Het programma is gebaseerd op twee uitgangspunten:
- De leesontwikkeling van leerlingen met leesproblemen moet versneld worden, zodat ze niet verder achter raken en van de instructie in de klassikale leesles kunnen blijven profiteren.
- Faalervaringen en een hekel krijgen aan lezen moeten worden voorkomen.
Leestechniek en leesmotivatie staan dus voorop in deze methodiek.

De dagelijkse lessen hebben als vaste structuur een aantal fasen: voorbereiding, boek/verhaalverkenning, boek/verhaal lezen, terugblik op boek/verhaal, stelactiviteiten, oefen-leesactiviteiten, voorbereiding op de leesles in de groep en boekkeuze voor de volgende ELLO-les.
Uit evaluatieonderzoeken blijkt dat deze geïntegreerde aanpak grote winst oplevert voor de deelvaardigheden en dat vroeg ingrijpen bij dreigende leesproblemen succes oplevert.

Zie ook

Methodieken voortgezet technisch lezen; boekoriëntatie en verhaalbegrip;leesplezier.