Beginnende geletterdheid en andere domeinen

3.4.7 Beginnende geletterdheid en andere domeinen

Omschrijving

De relatie tussen beginnende geletterdheid en andere domeinen.

Toelichting

Omdat beginnende geletterdheid verschillende aspecten van lezen en schrijven omvat, is de relatie met verschillende domeinen evident.
Zo is er een duidelijk verband met begrijpend lezen, al zijn de activiteiten tijdens de fase van de beginnende geletterdheid vaak mondeling, zoals tijdens interactief voorlezen waarbij verhaalbegrip en de functies van geschreven taal centraal kunnen staan. In deze fase leren kinderen ook de technische aspecten van het lezen en schrijven (spellen) en zijn ze op hun niveau bezig met stellen. Leesbevordering en leesmotivatie zijn voorwaarden voor de geletterdheid van leerlingen.

Zie ook

Leerlijnen beginnende geletterdheid; methodieken beginnende geletterdheid.