Voortgezet technisch lezen in traditioneel taalonderwijs

4.4.2 Voortgezet technisch lezen in traditioneel taalonderwijs

Omschrijving

De plaats en uitwerking van voortgezet technisch lezen binnen de opvatting van traditioneel taalonderwijs.

Toelichting

Omdat voortgezet technisch lezen een deelvaardigheid is die puur op de vorm betrekking heeft en technisch van aard is, zien we dat het onderwijs in voortgezet technisch lezen veelal op traditionele wijze vorm krijgt.
In de nieuwere methoden en methodieken is er tegelijkertijd aandacht voor leesmotivatie, wat aansluit bij meer interactief taalonderwijs.
Omdat het vlot technisch kunnen lezen een kwestie is van veel trainen en het flexibel inzetten van verschillende leesstrategieën, wordt veel aandacht besteed aan procesgerichte instructie en worden strategieën expliciet aangeleerd. Technisch lezen kan echter niet anders dan door ‘traditioneel’ te trainen; het gaat immers om techniek, niet om betekenis of communicatie, en het is voornamelijk een kwestie van ‘veel kilometers maken’.

Zie ook

Leessnelheid; strategieoefeningen; automatisering; leesmotivatie.