Leesmotivatie

4.1.4 ; 5.1.4 Leesmotivatie

Omschrijving

De mate waarin een leerling gemotiveerd is om te (leren) lezen.

Toelichting

Door op een speelse manier in groep 1 en 2 aandacht te besteden aan geletterdheid, kinderen veel voor te lezen, letters te laten ontdekken en ermee te laten experimenteren, zal een kind gemotiveerd raken om zelf te leren lezen.

Meestal begint de didactisering van het lezen in groep 3. Soms stagneert het leesproces en raakt de leerling minder gemotiveerd. Als die motivatie afneemt, is het belangrijk leerlingen te motiveren door een ruime en aantrekkelijke boekkeuze en een inspirerende leesomgeving. Steeds meer orthodidactische programma’s (bijvoorbeeld ELLO) proberen te voorzien in een methodiek waarin leesmotivatie en leestechniek worden gekoppeld. Dat gebeurt dan bijvoorbeeld door te zorgen voor aansprekende boeken, leerlingen zelf te laten kiezen en aandacht te besteden aan de inhoud van een boek. Tegenwoordig zijn er voor zwakke lezers ook aantrekkelijke leesteksten waarin specifieke leestechnische leesmoeilijkheden voorkomen.

Ook bij begrijpend lezen speelt de motivatie een belangrijke rol. Vooral intrinsieke motivatie en zelfreflectiestrategieën hebben een positief effect op het begrijpend lezen. Een leerling die zin heeft in lezen en die positieve ervaringen heeft opgedaan bij het (leren) lezen, voldoet aan een van de belangrijkste voorwaarden om een goede lezer te worden.

Zie ook

Reflecteren op leesgedrag; observatie leesgedrag; niveaubepaling van teksten; methodieken beginnende geletterdheid; leesplezier.