Voortgezet technisch lezen en drama

4.4.10 Voortgezet technisch lezen en drama

Omschrijving

Mogelijkheden om voortgezet technisch lezen te combineren met het vormingsgebied drama.

Toelichting

Bij het voordrachtslezen worden vaak dialoogteksten, teksten van hoorspelen of toneelstukjes gebruikt. Dit biedt de mogelijkheid om het voordrachtslezen functioneel in te zetten bij het vormingsgebied dramatische vorming. De voordrachtsaspecten ‘natuurlijkheid’ en ‘emotionaliteit’ krijgen een extra impuls door deze functionele context.

Zie ook

Voordrachtsaspecten; voordrachtsoefeningen.