Technieken voor informatieverwerking

5.1.3 Technieken voor informatieverwerking

Omschrijving

De lezer kan de nieuwe informatie op verschillende manieren in verband brengen met reeds aanwezige kennis.

Toelichting

De lezer heeft een specifiek leesdoel, namelijk het herkennen, vastleggen en onthouden van de hoofdzaken uit een tekst met behulp van studietechnieken. Technieken om informatieve teksten en informatiebronnen te interpreteren en te verwerken, zijn onder andere: het onderstrepen van de hoofdzaken en het maken van een samenvatting, een schema of diagram, mindmap, woordveld en woordweb.
Bij het onthouden en presenteren van de informatie kan de leerling gebruikmaken van memoriseertechnieken, ezelsbruggetjes of hulpmiddelen.
Informatieverwerking werd vroeger ook wel ‘studerend lezen’ genoemd. Hier werd onder verstaan: het toekennen van betekenis aan geschreven taal met het doel de tekst te reproduceren.
Een andere term die in dit verband ook gebruikt wordt, is informatieverwerving. Hierbij gaat het om het efficiënt kunnen vinden en raadplegen van bronnen.

Zie ook

Leesdoel bepalen; informatieverwerking.