Informatieverwerking

5.3.1 Informatieverwerking

Omschrijving

Het waarnemen en verwerken van nieuwe informatie.

Toelichting

Er zijn twee hoofdtypes informatieverwerking: de perceptie en de cognitie.
Bij de perceptie gaat het om informatie die via onze zintuigen beschikbaar komt. Bij cognitie gaat het erom de nieuwe informatie te koppelen aan bestaande kennis, het creëren van nieuwe kennis en het gebruiken van die kennis. Naar mate kinderen ouder worden en meer ervaringen opdoen, gaan ze informatie efficiënter en beter verwerken, en zijn ze in staat steeds complexere problemen op te lossen.
Tijdens ons leven verwerken we heel veel kennis. Daarvoor gebruiken we onze intelligentie. Intelligentie bestaat niet alleen op cognitief gebied, maar ook op andere gebieden. Gardner (1983) onderscheidt:
- verbaal/linguïstische intelligentie (woordknap);
- logisch/mathematische intelligentie (rekenknap);
- visueel/ruimtelijke intelligentie (beeldknap);
- muzikaal/ritmische intelligentie (muziekknap);
- lichamelijke/kinesthetische intelligentie (beweegknap);
- interpersoonlijke intelligentie (mensknap
- natuurgerichte intelligentie (natuurknap).

Informatieverwerking was een onderdeel van de Cito-eindtoets. Dit is inmiddels gewijzigd in studievaardigheden. Het gaat hierbij om het hanteren van studieteksten en informatiebronnen, zoals het telefoonboek en de encyclopedie, het lezen en begrijpen van schema’s, tabellen en grafieken en kaartlezen.

Zie ook

Technieken voor informatieverwerking; tekstbegrip.