Stellen in geïntegreerd taalonderwijs

6.4.10 Stellen in geïntegreerd taalonderwijs

Omschrijving

De rol van stellen in taalonderwijs, waarin verschillende taaldomeinen in samenhang aan bod komen.

Toelichting

Een kenmerk van traditioneel taalonderwijs is dat het opgeknipt is in allerlei afzonderlijke onderdelen met bijbehorende leerlijnen. Uit nieuwe inzichten in taalverwerving is af te leiden dat allerlei aspecten van taal het best in samenhang kunnen worden geleerd. Taalonderwijs wordt daarom ook wel georganiseerd via uitdagende leeromgevingen, waarin de vaardigheden praten, luisteren, lezen en schrijven in samenhang worden benut en ontwikkeld.
Een voorbeeld van zo’n geïntegreerde aanpak van taalonderwijs waarin stellen een belangrijke rol vervult, is de Taalronde (van Norden 2004). Dit is een doordachte opbouw van taalwerkvormen, waarbij in een korte tijdsspanne alle taaldomeinen aan bod komen. De inhoud van het taalgebruik staat daarbij voorop. In een taalronde wordt verteld, geluisterd, geschreven en voorgelezen, over dingen die leerlingen zelf waarnemen, denken en meemaken. Een taalronde begint met het uitwisselen van ervaringen in de kring: nadenken en associëren en verbeelden. Leerlingen maken daarna lijstjes om ervaringen te inventariseren. Dan volgen er tweetalgesprekken om veilig en in korte tijd hun verhaal kwijt te kunnen. Uiteindelijk schrijven de leerlingen een tekst naar aanleiding van wat ze in de kring hebben verteld of bedacht. De teksten worden in de kring voorgelezen en besproken, wat weer kan leiden tot verbeteringen van de tekst.

Zie ook

Tekstbespreking; didactisch model stelles; stellen in communicatief taalonderwijs.