Begrijpend lezen in rekenonderwijs

5.4.12 Begrijpend lezen in rekenonderwijs

Omschrijving

De rol van begrijpend lezen in het rekenonderwijs.

Toelichting

In het realistisch rekenonderwijs leren leerlingen rekenen in een contextrijke omgeving. Dat betekent dat ze niet meer rekenen met kale sommen, maar dat de sommen aangekleed worden met een verhaal. Dit type rekenonderwijs brengt een extra moeilijkheid met zich mee: de leerling moet de context eerst begrijpen en de verhaalsom moet worden herleid tot de kale som, voordat er gerekend kan worden. Vooral leerlingen die zwak zijn in het betekenis verlenen aan teksten, hebben hier moeite mee.

Zie ook

Leesdoel bepalen; tekstbegrip.