Literaire genres

7.1.4 Literaire genres

Omschrijving

Teksten die tot dezelfde groep kunnen worden gerekend, omdat ze bijvoorbeeld hetzelfde thema, hetzelfde doel of dezelfde vorm hebben.

Toelichting

Er bestaan verschillende genre-indelingen.
- Van Coillie (2007) onderscheidt op basis van thema’s de genres: hier-en-nu-verhalen, historische verhalen, oorlogsverhalen, andere culturen, detectiveverhalen, sprookjes, fantasieverhalen, griezelverhalen, sciencefiction, dierenverhalen.

- Een indeling op grond van woord en beeld levert als genres op: prentenboeken, stripverhalen, informatieve teksten en poëzie.
- Een indeling op grond van doelstelling geeft bijvoorbeeld: verhalende teksten en informatieve teksten.
- Een indeling op basis van de vorm geeft de genres: proza, drama en poëzie. Proza kan op grond van het werkelijkheidsgehalte worden ingedeeld in fictie (= verzonnen) en non-fictie (waar gebeurd).

Als er één genre typisch is voor jeugdliteratuur, dan is het wel het prentenboek; de uiterlijke vorm is hier het doorslaggevende criterium. Kenmerkend voor het prentenboek is dat het beeld even of meer bepalend is dan het woord. Het prentenboek kan zelf ook weer worden onderverdeeld in genres, zoals het dierenprentenboek, het informatieve prentenboek of het prentenboek in dichtvorm. Er zijn tal van prentenboeken die ook oudere kinderen en volwassenen uitnodigen tot kijken en lezen.

Het begrip ‘literair’ in ‘literaire genres’ moet ruim worden opgevat en omvat alle teksten die geschikt zijn voor de basisschool.

Zie ook

Leesomgeving; tekstkenmerken.