Leesomgeving

7.2.5 Leesomgeving

Omschrijving

De leerkracht draagt zorg voor een stimulerende leesomgeving voor zijn leerlingen.

Toelichting

De inrichting van het lokaal stimuleert leerlingen tot lezen; aantrekkelijke en steeds wisselende leeshoeken en boekententoonstellingen nodigen leerlingen uit tot het zelfstandig lezen van boeken.
De volgende activiteiten kunnen bijdragen aan het leren waarderen van boeken:
- kennismaken met het werk van schrijvers, dichters en tekenaars;
- ervaring opdoen met verschillende soorten boeken en verhalengenres;
- kennismaken met enkele klassiekers uit de jeugdliteratuur en klassieke verhaalpersonages;
- ontmoetingen met schrijvers, dichters en tekenaars, en greep krijgen op het scheppingsproces van boeken en verhalen.

Zie ook

Leesplezier; vrij lezen; literaire genres; boekpromotie.