Narratologie

7.3.2 Narratologie

Omschrijving

De narratologie bestudeert het vertellen van verhalen.

Toelichting

Een verhaal bestaat uit verschillende verhaalelementen, de voornaamste zijn:
- thema: een verhaal gaat ergens over;
- personages: personages spelen een rol in het verhaal;
- handeling: dat wat de personages doen;
- ruimte: waar het verhaal zich afspeelt;
- tijd: in welke tijd het verhaal zich afspeelt;
- opbouw: de wijze waarop het verhaal wordt opgebouwd;
- taalgebruik: de stijl en woordkeus die gebruikt is;
- doelstelling: de schrijver wil iets bereiken met zijn verhaal bij de lezer.

Ook kan nog gedacht worden aan:
- beweegredenen: de redenen die de personages hebben om te handelen;
- perspectief: vanuit welk gezichtspunt het verhaal verteld wordt;
- vertelde tijd: de tijd waarover in het verhaal verteld wordt;
- motief: (regelmatig) terugkerend element in een verhaal.

Bij de bespreking van een verhaal spelen deze verhaalelementen een rol. Het is van belang dat leerlingen door reflectie in ieder geval de voornaamste verhaalelementen leren hanteren om daarmee greep te krijgen op het verhaal, aandacht te krijgen voor hun eigen beleving, hun eigen identificatieproces en de functie die het lezen voor hen heeft.
De narratologie maakt een opmerkelijke ontwikkeling door: de verhalen die in de beeldende kunst, muziek, film en ‘games’ worden verteld, zijn tegenwoordig ook voorwerp van onderzoek.

Zie ook

Literaire genres; literaire competentie.