Beoordelingscriteria jeugdliteratuur

7.3.4 Beoordelingscriteria jeugdliteratuur

Omschrijving

Criteria op grond waarvan leesboeken voor de jeugd worden beoordeeld.

Toelichting

De criteria die iemand hanteert om een boek te beoordelen, zijn afhankelijk van zijn visie op jeugdliteratuur. Het kan zijn dat hij de tekst beoordeelt op literaire gronden. Het kan zijn dat hij een oordeel geeft op pedagogische gronden en het kan ook zijn dat hij ideologische criteria hanteert. Bij de eerste manier van beoordelen staat de tekst centraal, bij de tweede manier het kind en zijn ontwikkeling, en bij de derde manier de maatschappij en het functioneren van het kind in die maatschappij.

Er zijn grote verschillen tussen de personen die jeugdliteratuur beoordelen. Een kind beoordeelt een boek anders dan een volwassene. Een leesbevorderaar heeft als doel dat kinderen gaan lezen. Als literair criticus kijk je met name naar de esthetische kwaliteit en als pedagoog naar de waarde van het boek voor de ontwikkeling van een kind.
Kinderen hanteren criteria zoals toegankelijkheid (niet te moeilijk), spanning, humor, mogelijkheden tot identificatie en illustraties.

Zie ook

 Begeleiden tekstkeuze; literaire prijzen.