Begeleiden tekstkeuze

7.2.2. Begeleiden tekstkeuze

Omschrijving

De leraar is op de hoogte van de aspecten die van belang zijn bij de advisering van boeken voor zijn leerlingen: leesniveau, leesvaardigheid, literaire smaak en belangstelling van de leerlingen.

Toelichting

De leraar versterkt de leesmotivatie van zijn leerlingen door hen te begeleiden bij de boekkeuze. Activiteiten zijn bijvoorbeeld: samen een boek uitzoeken, de leerling een stukje laten lezen om te zien of het niveau aansluit, na één hoofdstuk samen bespreken hoe het boek bevalt. Hij verbreedt de horizon van zijn leerlingen door teksten aan te bieden die ze zelf niet zo gemakkelijk zouden kiezen. Hij biedt veel verschillende genres aan en laat daardoor zowel fictie, non-fictie, verhalende, als informatieve teksten en poëzie aan bod komen. Hij registreert de tekstkeuze.

De leraar neemt kennis van het aanbod van goede jeugdliteratuur en informeert zich over het recente aanbod via recensies in jeugdliteraire tijdschriften als Leesgoed en Literatuur zonder leeftijd en in dag- en weekbladen.

Zie ook

Niveaubepaling van teksten; leesplezier; literaire competentie.