Taalgebruik

8.1.4 Taalgebruik

Omschrijving

De verscheidenheid in de wijze waarop en de vorm waarin taal wordt gebruikt in verschillende situaties.

Toelichting

We onderscheiden in het taalgebruik verschillende zogenoemde registers, zoals formeel en informeel taalgebruik. Zo hanteert de taalgebruiker in een vergadering formelere taal dan wanneer hij met vrienden op de voetbaltribune zit en heeft sms-taal specifieke kenmerken op zins-, woord- en spellingniveau. Verder kent iedere tekstsoort vaak een eigen opbouw (vergelijk een mop vertellen en een brief schrijven aan de schooldirectie) en moeilijkheidsgraad (zinsbouw, zinslengte, woordgebruik).
De taalgebruiker past zijn taalgebruik (register) bewust of onbewust aan de situatie aan.

Zie ook

Pragmatiek; tekstsoorten.