Tekstsoorten

5.1.7; 6.1.9 Tekstsoorten

Omschrijving

Teksten die dezelfde bedoeling hebben, horen tot dezelfde tekstsoort.

Toelichting

Er zijn verschillende soorten teksten, die met een bepaalde bedoeling geschreven zijn (Aarnoutse & Verhoeven 2003):

Verhalende teksten
Daarbij gaat het om verzonnen gebeurtenissen of om een persoonlijke weergave van de realiteit. Deze teksten hebben vaak de bedoeling om de lezer te amuseren.

Informatieve teksten
Daarin beschrijven auteurs de werkelijkheid, zoals in kranten, tijdschriften, studieboeken en encyclopedieën. Ze hebben de bedoeling de lezer informatie te geven en zijn kennis van de werkelijkheid te verrijken.

Directieve teksten
Daarin wordt beschreven hoe een bepaalde handeling of procedure moet worden uitgevoerd, zoals een recept uit een kookboek of een handleiding. Schrijvers van deze teksten proberen de handelingen van de lezer te sturen door middel van instructies.

Beschouwende teksten
Daarin doen schrijvers niet alleen verslag van de werkelijkheid, maar geven ze ook hun mening over een gebeurtenis of situatie, zoals in een commentaar of recensie. Ze geven hun kijk op het probleem en proberen die veelal te onderbouwen.

Argumentatieve teksten
Daarin proberen auteurs de opvattingen van de lezer met argumenten te beïnvloeden. Ze trachten de lezer te overreden, te overtuigen of over te halen om in actie te komen. Voorbeelden van argumentatieve teksten zijn een advertentietekst of een sollicitatiebrief.

Kennis van tekstsoorten helpt de lezer en de schrijver bij het bepalen van lees- en schrijfstrategieën.

Zie ook

Leesdoel bepalen; leesstrategieën; bepalen doel, publiek en tekstsoort; schrijfstrategieën.