Criteria leerstofordening taalbeschouwing

8.2.11 Criteria leerstofordening taalbeschouwing

Omschrijving

Manieren om de leerstof van taalbeschouwing te ordenen en in tijd (door de leerjaren heen) aan bod te laten komen.

Toelichting

De volgende aspecten kunnen een rol spelen bij de ordening van de leerstof voor taalbeschouwing:
- moeilijkheidsgraad van zinsstructuren en woordsoorten;
- relevantie voor andere domeinen (al dan niet vervlochten in de methoden voor die domeinen);
- de metatalige begrippen zoals de SLO die in Tussendoelen en Leerlijnen (www.tule.nl) per twee leerjaren aangeeft.

Zie ook

Leerlijnen taalbeschouwing.