Taalbeschouwing in traditioneel taalonderwijs

8.4.3 Taalbeschouwing in traditioneel taalonderwijs

Omschrijving

De plaats en uitwerking van taalbeschouwing binnen de opvatting van traditioneel taalonderwijs.

Toelichting

Omdat woordbenoemen en zinsontleden deelvaardigheden zijn die puur op de vorm betrekking hebben, zien we dat het onderwijs in dit onderdeel van taalbeschouwing veelal op traditionele wijze vorm krijgt. Het gaat dan om geïsoleerde lessen woordbenoemen en/of zinsontleden, waarbij soms de oefenzinnen woorden bevatten die aansluiten bij een thema in de methode; het kan ook om geheel aparte cursussen gaan, die losstaan van andere methoden.

Zie ook

Taalbeschouwing in geïntegreerd taalonderwijs; taalbeschouwing in strategisch taalonderwijs.