Taalbeschouwing in geïntegreerd taalonderwijs

8.4.8 Taalbeschouwing in geïntegreerd taalonderwijs

Omschrijving

De rol van taalbeschouwing in taalonderwijs waarin verschillende taaldomeinen in samenhang aan bod komen.

Toelichting

Bij taalonderwijs waarin de verschillende taaldomeinen geïntegreerd aan bod komen, neemt taalbeschouwing een belangrijke plaats in. Tijdens het lees- en schrijfonderwijs, bijvoorbeeld, reflecteren leerlingen op hun lees- en schrijfgedrag. Ook kan de leraar bij andere taalactiviteiten alert zijn en inspringen op interessante of relevante taalverschijnselen die kinderen in teksten kunnen tegenkomen.
Het onderdeel van taalbeschouwing dat zich richt op het expliciet aanleren van strategieën voor lezen, stellen, woordenschat, spreken en luisteren, is per definitie geïntegreerd in de domeinspecifieke lessen. Ook bij andere vakken is het van belang om deze strategieën in te zetten als leerlingen iets moeten lezen, schrijven of bespreken.

Zie ook

Taalbeschouwing in traditioneel taalonderwijs; taalbeschouwing in strategisch taalonderwijs.