Interculturele taalbeschouwing

8.4.5 Interculturele taalbeschouwing

Omschrijving

Het beschouwen, waarderen en leren van andere talen en taalvariëteiten.

Toelichting

Interculturele taalbeschouwing kan worden opgevat als: nadenken over de beïnvloeding van het communicatieproces door de cultuur en de maatschappij.

In deze visie gaat men uit van vooroordelen en communicatiestoornissen veroorzaakt door verschillende etnische en/of culturele achtergronden. Communicatiestoornissen kunnen ontstaan door het niet bewust zijn van communicatieve gewoonten en regels. Zo kunnen discriminatie en racisme op basis van taal worden besproken en misschien worden voorkomen. Hierbij is het uitgangspunt dat alle talen gelijk zijn. Enkele concrete doelen van interculturele taalbeschouwing kunnen dan zijn:
- het bewust worden van interculturele communicatie;
- het informeren over of ontdekken van talige overeenkomsten en verschillen tussen talen of taalvariëteiten;
- het bewust maken van eigen vooroordelen, waarden en normen.

Zie ook

Taalbeschouwing in geïntegreerd taalonderwijs; taalvariatie; taalheterogene groepen algemeen.