Welkom op het kennisplatform Taaldidactiek Basisonderwijs

N.B. De kennisbasis Nederlands voor de Pabo op deze website is (nog) niet aangepast aan de herijking van de kennisbasis. Kijk op www.10voordeleraar.nl voor de herijkte kennisbasis.

 

Het platform Taaldidactiek heeft tot doel de kennisbasis Nederlands voor de Pabo toegankelijk te maken voor Pabo studenten en aan de hand van beelden deze kennisbasis tot leven te wekken. 

Binnen ieder domein is onder het tabblad praktijk een aantal voorbeelden van taalactiviteiten opgenomen, uitgevoerd door ervaren leerkrachten of door Pabo- stagiaires. Videofragmenten van deze praktijkvoorbeelden sturen richting kennisbasis en bieden mogelijkheden taaldidactische kennis te verwerven en te verwerken.

Het uitgangspunt voor dit kennisplatform is de Kennisbasis Nederlandse taal voor de lerarenopleiding basisonderwijs zoals die is vastgesteld door de HBO-raad (Van der Leeuw e.a., 2009).