Luistervaardigheid

1.1.2 Luistervaardigheid

Omschrijving

De luisteraar koppelt betekenissen aan klanken.

Toelichting

Het gaat bij luistervaardigheid om het begrijpen van wat je hoort. De luisteraar moet bijvoorbeeld bekwaamheden bezitten als: een beschrijving kunnen volgen, gevoelens en meningen begrijpen en waarderen, inhoud kunnen interpreteren en beoordelen of een uitleg volgen. Daarbij komt kijken dat de luisteraar de strategie van de spreker doorziet, passende feedback geeft en soms ook vragen stelt om erachter te komen wat de spreker wil zeggen (actief luisteren). De luisteraar neemt dan met het stellen van een vraag de rol van spreker aan, echter vanuit een bepaald luisterdoel.

Let op: de term ‘begrijpend luisteren’ wordt voornamelijk gebruikt in het domein Beginnende Geletterdheid waar het verwijst naar de auditieve tegenhanger van begrijpend lezen.

Zie ook

Luisterdoelen; spreekdoelen; gesprekssoorten.