Taalgebruiksbewustzijn

1.1.8 Taalgebruiksbewustzijn

Omschrijving

De taalgebruiker bezit het vermogen zijn eigen mondelinge taalgedrag tot 'object van denken' te maken.

Toelichting

Bij het onderwijs in mondelinge taalvaardigheid is het niet alleen belangrijk dat leerlingen taalvaardiger worden, maar gaat het er ook om dat ze leren reflecteren op hun eigen mondelinge taalgedrag.
Dat betekent dat leerlingen leren hun eigen spreek- en luistergedrag te plannen, te sturen, te bewaken en te controleren. Dat ze patronen en rollen in gesprekken herkennen, zich bewust zijn van communicatieve houding, beurtwisseling en rolverdeling in gesprekken.

Zie ook

Gesprekssoorten; gesprekssituaties; gesprekspatronen; relaties in teksten; taalbewustzijn en alfabetisch principe.