Groeperingsvormen mondelinge taalvaardigheid

1.2.5 Groeperingsvormen mondelinge taalvaardigheid

Omschrijving

Verschillende manieren voor het samenstellen van een groep.

Toelichting

Kringgesprekken met de hele groep zijn relatief weinig effectief voor het werken aan mondelinge taalvaardigheid. Met name de minder taalvaardige leerlingen, die het juist zo nodig hebben, zullen hierin weinig aan de beurt komen. Bovendien is het moeilijk zoveel leerlingen betrokken te houden.
Gesprekken in een kleine kring zijn effectiever. Ook tweetalgesprekken tussen twee leerlingen zijn zinvol, hoewel de leraar daarin niet aanwezig is en de interactie niet op een hoger niveau kan tillen.
Veelal zal het taalvaardigheidsniveau van leerlingen in een klas variëren, waarmee een keuze voor een homogene of heterogene groepssamenstelling mogelijk wordt. Bij homogene groepen zullen de leerlingen elkaar niet uitdagen op een hoger niveau te gaan communiceren. Bij heterogene groepen moet een te groot verschil in taalvaardigheid worden vermeden.

Zie ook

Mondelinge taalactiviteiten; mondelinge taalvaardigheid in geïntegreerd taalonderwijs; Mattheuseffect.