Leerlijnen mondelinge taalvaardigheid

1.2.8 Leerlijnen mondelinge taalvaardigheid

Omschrijving

De lijn waarin, door de leerjaren heen, de verschillende leerstofonderdelen van mondelinge taalvaardigheid aan bod komen.

Toelichting

Taalmethoden
In taalmethoden zijn leerlijnen voor mondelinge taalvaardigheid vaak niet zo grondig uitgewerkt.

SLO, Tussendoelen en Leerlijnen (www.tule.nl)
In de kerndoelen worden doelen voor mondeling onderwijs geformuleerd. Dat is in feite een breder terrein dan onderwijs in het domein Mondelinge Taalvaardigheid
Op de TULE-website van SLO zijn op basis van de kerndoelen en deze tussendoelen leerlijnen voor het basisonderwijs beschreven.

Expertisecentrum Nederlands
Het Expertisecentrum Nederlands heeft tussendoelen Mondelinge communicatie geformuleerd voor de volgende leerlijnen (Tomesen e.a. 2007):
- deelnemen aan gesprekken;
- interactief leren;
- taalgebruik;
- woordenschat;
- begrijpend luisteren;
- vertellen en presenteren;
- reflectie op communicatie;
- reflectie op taal.

Een aantal van deze leerlijnen heeft geen betrekking op het domein mondelinge taalvaardigheid in enge zin, namelijk: interactief leren, woordenschat en begrijpend luisteren.

Zie ook

Mondelinge taalvaardigheid; mondelinge taalactiviteiten; taalontwikkelende interactievaardigheden.