Communicatieve competentie

1.3.5 Communicatieve competentie

Omschrijving

Het vermogen tot communiceren.

Toelichting

Dit begrip wordt in vier typen deelcompetenties gesplitst:
- grammaticale competentie: de taalgebruiker beschikt over fonologische en syntactische vaardigheden en over een adequate woordenschat;
- tekstuele competentie: de taalgebruiker is vaardig in het doorzien van de opbouw van teksten en kan teksten structureren;
- strategische competentie: de taalgebruiker kan strategie├źn hanteren om communicatieve doelen te bereiken (bijvoorbeeld overtuigen, aanzetten tot actie);
- functionele competentie: de taalgebruiker kan zijn taalgebruik aanpassen aan specifiek contexten.

Zie ook

Spreekdoelen, gesprekssituaties.