Mondelinge taalvaardigheid en woordenschat

1.4.5; 2.4.7 Mondelinge taalvaardigheid en woordenschat

Omschrijving

De samenhang tussen de domeinen mondelinge taalvaardigheid en woordenschat; het benutten van de onderlinge verbanden om het onderwijzen in deze domeinen te versterken.

Toelichting

Woorden zijn de bouwstenen van een taal. Een taalgebruiker met een beperkte hoeveelheid bouwstenen heeft beperkte uitdrukkingsmogelijkheden.
Het is belangrijk bij leerlingen te kunnen signaleren in hoeverre een beperkte mondelinge taalvaardigheid is terug te voeren op een beperkte woordenschat. Wanneer leerlingen over een beperkte woordenschat beschikken, is het bieden van mogelijkheden voor taalontwikkelende interactie niet voldoende. Daarnaast zal op systematische (intentionele) wijze aan woordenschatuitbreiding moeten worden gewerkt
Op scholen waar veel leerlingen met een relatief laag taalvaardigheidsniveau zitten, wordt meestal veel geïnvesteerd in het werken aan woordenschat. Wanneer dit op schoolniveau in een taalbeleidsplan is opgenomen en op een structurele, planmatige manier wordt aangepakt, zijn de kansen op succes het grootst.

Zie ook

Intentioneel woordenschatonderwijs; woordenschattoetsen.