Receptieve woordenschat

2.1.2 Receptieve woordenschat

Omschrijving

De taalgebruiker herkent de betekenis van woorden wanneer hij ze hoort of leest.

Toelichting

Een leerling beschikt receptief over een woord als hij bijvoorbeeld bij het horen of lezen van het woord cavia het juiste plaatje kan aanwijzen.
Een van huis uit Nederlandstalig kind beschikt op vierjarige leeftijd receptief over ongeveer 3.300 woorden. Tot en met het achtste jaar komen daar ongeveer 600 woorden per jaar bij, en van het negende tot het twaalfde jaar tussen de 1.700 en 3.000 per jaar. Op twaalfjarige leeftijd hebben deze kinderen de beschikking over ongeveer 17.000 woorden. Voor een volwassene zijn dat zo'n 50.000-70.000 woorden.

Zie ook

Productieve woordenschat; woordenschatuitbreiding.