Productieve woordenschat

2.1.3 Productieve woordenschat

Omschrijving

De taalgebruiker kent de woorden zodanig, dat hij ze niet alleen begrijpt maar ook zelf kan gebruiken als hij spreekt of schrijft.

Toelichting

Een leerling beschikt productief over een woord als hij bijvoorbeeld bij het zien van een plaatje van een cavia, dit dier kan benoemen.
Een kind van wie de thuistaal Nederlands is, heeft op zijn vierde jaar een productieve woordenschat van ruim 2.000 woorden. Op achtjarige leeftijd is dit aantal verdubbeld. En op tienjarige leeftijd hebben deze kinderen een productieve woordenschat van tegen de 5.000 woorden.
Een volwassene met een redelijk opleidingsniveau beschikt actief over zo’n 30.000-40.000 woorden.
De productieve woordenschat is altijd kleiner van omvang dan de receptieve. Een taalgebruiker kan altijd meer begrijpen dan hij zelf kan spreken.

Zie ook

Receptieve woordenschat; woordenschatuitbreiding.